История


Домът е наследник на Основното логопедично училище-интернат в с. Тотлебен, основано през 1962 г. Пансионите към училището (сега Дом), са строени през 1964/66 г. и 1972 г. изключително с доброволния труд на учителите и персонала на училището, които изработват 80 хиляди тухли за построяването им.

 

На 10.12.2012 г. в с. Тотлебен, обл. Плевенска бе открит след основен ремонт Дома за деца, лишени от родителски грижи “Младен Антонов”, финансиран по проект на ОП "Развитие на селските райони". В дома са настанени 65 деца, на възраст от 7 до 18 години. След ремонта за тях са осигурени самостоятелни спални със собствен санитарен възел, зали за свободни занимания и е създадена среда близка до семейната.


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'