История
 

Основното Логопедично училище-интернат в с. Тотлебен е създадено през 1962 година с решение на Изпълкома на ОНС в гр. Плевен от 25 август 1962 г. То бе първото Логопедично училище в България, наложило се с безспорения си авторитет сред сродните му училища у нас и в чужбина, база на Софийския университет «Св. Кл. Охридски» и на Югозападния университет «Н.Рилски». Училището се бе наложило и с изграждането на висококвалифицирани специалисти по логопедия със съществения принос и под методичното ръководство на ст. преподавател по логопедия от ФНПП при СУ г-жа Ева Илиева.

 

За съжаление, прогимназията на Логопедичното училище-интернат бе закрита през 1998 г., а Началното Логопедично училище - през 2002 г. По такъв начин училището е наследено само от Дома за деца, лишени от родителски грижи ДДЛРГ в с. Тотлебен.

 


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'