База


Основното Логопедично училище-интернат в с. Тотлебен бе модерна база – училищен комплекс със специализирана логопедична детска градина, едноетажна училищна сграда на началния курс и главната триетажна сграда на Основното логопедично училище, още и два пансиона за около 500 деца. То разполагаше с просторна и уютна училищна сграда, построена през 1980 г. със съществения принос на персонала на училището и разполагаше с отлична материална база - логопедични кабинети за индивидуална корекционно-речева работа, специализирани кабинети по география, химия, физика, биология, чужди езици, изобразително изкуство, киносалон, физкултурен салон, богата библиотека с художествена и специализирана литература, както и механична и дърводелска работилници.

 

Основно логопедично училище – интернат - БАЗА
Година Училище Пансиони
1962 година Първоначално учебните занятия се водят в Основно училище- интернат “Кирил и Методий” в с.Тотлебен За спални помещения се ползуват преотстъпените стаи на местния общински съвет
1966/1967 г. Завършва надстройката над столовата – пансион за децата от училището За надстройката - пансион персоналът на училището и изработва 80 хиляди тухли
1970 г. Специализирана Логопедична детска градина През 1987 г. тя има 5 групи
1980 г. Пусната в експлоатация новата 3-етажна сграда на Основното Логопедично училище-интернат, разполагаща с 50 класни стаи Персоналът на училището взема активно участие в построяването й

 


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'