Направете дарение


Бъдещето принадлежи на образованите хора!

 

Подкрепяйки Фондация “Младен и Мария Антонови” Вие подкрепяте всички ежедневни дейности за възстановяването по европейски стандарти на едно българско училище за терапия на нарушенията на речта при децата – Основното Логопедично училище–интернат в с. Тотлебен, Плевенска област, както и децата в неравностойно положение от наследилия го Дом за деца лишени от родителски грижи ДДЛРГ “Младен Антонов” в с. Тотлебен.Ето защо ние търсим Вашата подкрепа!

Банка ДСК ЕООД
клон Слатина, 1574 София, кв.."Слатина" бл. 47 б
BIC: STSABGSF
IBAN: BG02STSA93000010232099
Bank account holder: ФОНДАЦИЯ МЛАДЕН И МАРИЯ АНТОНОВИ

 


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'