Проекти


Подкрепете нашите проекти:
 

1. Проект "Чрез театрално-музикално творчество – към социална адаптация и усъвършенстване на децата в ДДЛРГ „Мл. Антонов” в с. Тотлебен, Плевенска област"

 

2. Проекти за Ремонт на училищната сграда – етаж II и покрив на бившето Логопедичното училище в с.Тотлебен, община Пордим, Плевенска област

3. Проект за Дневен център за деца от 3 до 18 години с множество и с леки увреждания на базата на бившето Логопедично училище в с. Тотлебен, включващ ремонт, оборудване и дейности

4. Проект за Възстановяване Логопедично училище като частно СОУ с логопедична корекционно-речева работа и с професионална насоченост в горния курс, депозиран и РИО в гр. Плевен

5. Проекта, участвувал в конкурса за Млади таланти, организиран от МОН на тема: "УЕБ – училище – първа стъпка към е-училище”. Проектът бе разработен с цел приложението му в ДДЛРГ в с. Тотлебен и подготовка за възстановяването на училището.

6. Проект за Подновяване спортната база на училището – физкултурен салон и спортна площадка със съпътствуващи учебни програми по физкултура и спорт пред ДАМС в гр.Плевен

Постоянни  дейности за събиране на средства за ремонт и оборудване на училищната сграда на бившето Логопедично училище в с.Тотлебен, а също и за подпомагане Дома за деца, лишени от родителски грижи в с. Тотлебен с облекла, храни, помагала, оборудване.

 


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'