Дейности


 

2007-2008 - Изготвяне на Проекти за Ремонт на училищна сграда – етаж II и покрив на бившето Логопедичното училище в с.Тотлебен, община Пордим, Плевенска област предложени по Програмата за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище на Правителство на Япония

2008 - Изготвянне на Проект по програмата на Фондация „Работилница за граждански инициативи” – Социална отговорност „Социална адаптация и обществена реализация на децата от ДДВЛРГ „Мл. Антонов” в с. Тотлебен, Плевенска област чрез придобиване на нови професионални умения и навици”

2008 - Организиране доставка на лекарства от «Балканфарма» АД в гр. Разград, предназначени за ДДЛРГ в с. Тотлебен

2008 - Изграждане на интернет мрежа в ДДЛРГ в с. Тотлебен

2007-2008 - За 2007 и 2008 г. са положени повече от 1500 часа безвъзмезден труд годишно от доброволните сътрудници по изготвянето и реализирането на проектите в различни конкурси, разработване на уеб сайт и други текущи дейности на фондацията

 

2008 - Изпълнение на проект, финансиран от Националния дарителски фонд "13 века България" "Възраждане на българското училище по европейски стандарти - традиции, обновление и равнопоставеност - II"
Моменти от програма, реализирана в рамките на проекта

2006 - възлагане изготвянето на проект и изготвяне на проект, участвувал в конкурса за Млади таланти, организиран от МОН на тема: УЕБ - училище - първа стъпка към е-училище". Проектът бе разработен с цел приложението му в ДОВДЛРГ в с. Тотлебен и подготовка за възстановяването на училището.


2006 - изготвяне на проект за Министерството на образованието и науката за възстановяване на бившето Логопедично училище като СОУ с професионална насоченост в горния курс

2006, март - май - организиране на честване на националния празник 3 март в ДОВДЛРГ в с. Тотлебен с програма от групата от деца от дома за народни песни и народни танци, организирани по проекта на фондацията, както и отбелязване деня на славянската писменост и култура 24 май в читалището в с.Тотлебен
Моменти от програмата в снимки

2006 - Изпълнение на проект, финансиран от Националния дарителски фонд "13 века България" "Възраждане на българското училище по европейски стандарти - традиции, обновление и равнопоставеност"
Моменти от програмата по случай 3-ти март, реализирана в рамките на проекта

2005-2006 Приготвяне за печат, отпечатване и разпространение с благотворителна цели и за събиране на средства за възстановяването на училището на пощенски картички

2005 - организиране на безвъзмездното предостаняне на прозорци от Института по математика към БАН в гр. София за ДОВДЛРГ в с.Тотлебен, както и тяхното транспортиране и смяната и остъкляването на счупените прозорци на училището.

1997 година - транспортиране на дрехи и обувки, дарени от чужбина, предназначени за Логопедичното училище в с. Тотлебен

1996 година - акция за събиране на дрехи и помагала в 93 СОУ "Проф. А.Балан" в гр. София, предназначени за Логопедичното училище в с. Тотлебен

1996 година - организиране на доставката на храни и помагала от Агенцията за чуждестранна помощ в София, предназначени за Логопедичното училище в с. Тотлебен

1995 година - организиране доставка на лекарства от завод за антибиотици в гр. Разград, предназначени за Логопедичното училище в с. Тотлебен


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'