Отзиви и наградиИз отзива на проф. Крег Инграм от Факултета по образование и психология, Бригхам Университет, Прово, Юта, САШ,посетил училището на 21.10.1992 г.

От отзива на проф. Г.В.Чиркина – Зав. Лаборатория по логопедия в Научно-изследователския институт по дефектология към Академията на педагогическите науки на СССР и ст.н.с. В.И.Голод от същата лаборатори - 6 септември 1989 година

Д-р Д. Ф. Сюъл, Факултет по психология, Университет в Hull, Англия. Посетил училището на 20.05.1981 г.

 

Из отзива на Проф. Крег Инграм от Факултета по образование и психология, Бригхам Университет, Прово, Юта, САШ,посетил училището на 21.10.1992 г.

Аз съм изключително впечатлен от това умение и способност – от предаността и сърдечността, която персоналът упражнява да поема своите отговорности. Хората и персоналът тук провеждат обучението и терапията от сърце.
Моите колеги и аз в Америка можем да научим много за провеждането терапия на речта, осигуряването на програми, както и за всичко останало, което се случва в това училище. Нямам търпение да споделя тази информация, когато се върна в Америка. Моето намерение е да изпратя специалисти по терапия на речта в частните училища, както и в училищата, работещи с деца и възрастни аудиокасети и копия от образователните програми от моя университет. В замяна на това се надявам да споделим информацията и методологията с българските си колеги и да научим много един за друг.

Благодаря за добрината и уважението Ви!


От отзива на Г.В.Чиркина – Зав. Лаборатория по логопедия в Научно-изследователския институт по дефектология към Академията на педагогическите науки на СССР и ст.н.с. В.И.Голод от същата лаборатори - 6 септември 1989 година

Организацията на учебно-възпитателния процес ни направи много добро впечатление. Дълбоко ни трогна сърдечното отношение към децата, тактичността на учителите, стремежа да се разкрият най-добрите страни от индивидуалността на всяко дете.
Запознаването с корекционния процес и анализа на уроците и логопедичните занятия ни убедиха, че колективът се намира в творческо търсене и има значителни резерви за по-нататъшно усъвършенсствуване на помощта на децата с речева патология. Ние видяхме педагогиката на сътрудничеството в нейното най-добро въплъщение. Иска ни се да изразим надеждата, че нашите срещи ще станат една хубава традиция.


Д. Ф. Сюъл, Факултет по психология, Университет в Hull, Англия
Посетил училището на 20.05.1981 г.


Напълно съм съгласен с начина на обучение в зависимост от цялостната личностна индивидулност на всеки ученик. Смятам, че това е жизнено важно в образованието. Обсъждахме много общи интереси и философии и съм много впечатлен и очарован от това, което видях.
Смятам, че българите и англичаните споделят общи цели и амбиции и съм много благодарен за цялото знание, което ми беше дадено докато бях тук. Има още много неща, които бих искал да попитам, да знам и да открия Езикът на психологията покрива много граници.
Много благодарности, много признателност и много късмет на учениците. Надявам се да мога да се върна, за да намеря някои от отговорите на въпросите от проучването ми.

Благодаря Ви!


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'