Фондация


 

 

60 години Логопедично училище-интернат в с. Тотлебен

 

 

Албум на училището

 

 

 

 

Фондация “Младен и Мария Антонови” извършва дейност в обществена полза, ЕИК 131279773, регистрирана по закона за лицата и семейството с решение ф.д. №15557/2.10.1995 г. Пререгистрацията на фондацията по ЗЮЛНЦ е извършена с решение № ф.д. №15557/13.07.2004 г. Учредители на фондацията са учители от Основно Логопедично училище-интернат в с. Тотлебен, понастоящем само ДДЛРГ “Младен Антонов”, преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски” и БАН.. В момента в ДДЛРГ “Младен Антонов”се отглеждат около 120 деца на възраст от 3 до 18 години. Фондацията има за цел да подпомага дома и възстановяването на бившето Логопедично училище в с.Тотлебен.

 

 

Фондация "Младен и Мария Антонови" се посвещава на Младен Антонов Кунчев (1929-1985) - педагог, учител и общественик. Директор на Основно училище "Кирил и Методий" в с.Тотлебен, област Плевенска от 1959 г. до 1962 година и основател на първия в Плевенски окръг интернат за деца от социално слаби и многодетни семейства към него (1960 г.); Директор на Основно Логопедическо училище - интернат в с.Тотлебен от основаването му през 1962 г. до 1985 г. Носител на орден "Кирил и Методий" - I и III степен. Мария Антонова Антонова (1930-1992) - учителка в същите училища, негова съпруга и помощничка, както и на сина им Красимир Младенов Антонов (1952-1999) - учител, кмет и общественик в с.Тотлебен.


 

 

1

 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'