Обмяна на опит


Научно-практически срещи Училището е било домакин на множество национални съвещания по логопедия, научно-практически конференции по дефектология, служило е като база за практически занятия на студенти по логопедия и дефектология от СУ "Св.Кл.Охридски" и от ВПИ в Благоевград.

 

Основно логопедично училище – Национални логопедични съвещания
Година Национално съвещание Място на провеждане
1973/1974 г. Национално съвещание по логопедия с. Тотлебен
1972/1973 г. Национално съвещание по логопедия с. Виден
23.05.1987 г. 2-ра Научно-практическа конференция по дефектология Основно Логопедично училище-интернат в с. Тотлебен

 

 

 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'