Коопериране


 

Обмяна на опит. Международно сътрудничество

Училището бе многократно посещавано от чуждестранни гости на МОН, водещи специалисти в областта на логопедичната работа у нас и в чужбина.

 

Обмяна на челен опит – посетили училището
Година Учени, преподаватели Коопериране, интеграция
1975/1976 г.   Посещение в училището на група научни работници от Хумболтовия университет в Германия
20.05.1981 г. Dr. D.F.Sewell (Д-р Д.Ф.Сюъл) Факултет по психология, .. университет, Великобритания Dept. Of Psychology, The University of Hull, England
    Институт по дефектология към РАМН в Москва
1987 г. доц. П. Драганов - Ректор, Д. Милев - зам. Ректор по НИР Интеграция с Благоевградския институт за детски и начални учители, по-късно ВПИ Благоевград
  проф. Ст.н.с. I ст. Стефан Мутафов, д.м.н., проф. Г. Ангушев Софийски университет “Св. Климент Охридски” – катедра дефектология при ФПДНУ –
  Група научни работници с проф. Лепидевски” Московски университет Катедра “Психология и логопедия
  Унгарска народна република Група дефектолози
6.12.1989 г. Проф. Г.В. Чиркина Ст.н.с. В.И.Голод Завеждащ лаборатория по логопедия към НИИ по дефектология към АПН на СССР
  Проф. Р.Райчев ИСУЛ, сега Болница “Царица Йоана” София
21.10.1991 г. Проф. Крег Инграм,
Cregg Ingram, Professor
Факултет по образование и психология, Университет в щата Юта, САЩ Department of Education and Psychology Brigham University, Pravo Utah, USA

 


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'