Учители и ученици


Логопедичното училище в с. Тотлебен произвеждаше и кадри с богат професионален опит. Те непрекъснато се квалифицираха в Института за усъвършенствуване на учителите – сега Департамент за информационна и професионална кволификация на учителите към СУ „Св. Кл. Охридски”, както и чрез периодични курсове по логопедия, организирани от МОН.


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'