Логопедична работа


Основното Логопедично училище-интернат в с. Тотлебен беше база на СУ “Св. Кл.Охридски” , бе интегрирано с Висшия педагогически институт в Благоевград, по-късно Югозападен университет в Благоевград, извършваше корекционно-речевата работа и обследване на учениците съвместно и с Института за усъвършенствуване на лекарите (сега УБАЛ „Царица Йоанна”) в София. Училището се бе наложило главно със своята школа за логопедична корекционно-речева работа и в изграждането на кадри с богат професионален опит със съществения принос и под методичното ръководство на ст. преподавател по логопедия от ФНПП при СУ г-жа Ева Илиева.
В училището за пръв път са въведени като методическа работа Автоматична тренировка, Логоритмика, Имаготерапия, Културотерапия, Музикотерапия, Използуване на електронни стимулатори.
Обследването и определянето терапията на речта на децата се извършваше от терапевти, психолози и педагози-логопеди. Важна роля принадлежи на д-р Юлия Велчева – клиничен психолог от гр.Плевен, член на медико-педагогическата комисия и консултант на децата от Логопедичното училище в с. Тотлебен.


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'