Търсим партньори


 За изпълнение на нашите проекти търсим партньори измежду:

  • местни и чужди организации
  • училища, университети, академични организации
  • министерства и ведомства
  • МСП, юридически и физически лица от образователната и социалната сфера както за съвместно участие в програми и конкурси, така и за дейности по изпълнението им.

 

  


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'