Връзка с бивши възпитаници


Видеоклип - разказ и спомени на Kevin McGowan, възпитаник на Дома, 2001 г.

 


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'