Снимки


На 10.12.2012 г. в с. Тотлебен, обл. Плевенска бе открит след основен ремонт Дома за деца, лишени от родителски грижи “Младен Антонов”, финансиран по проект на ОП "Развитие на селските райони". В дома са настанени 65 деца, на възраст от 7 до 18 години. След ремонта за тях са осигурени самостоятелни спални със собствен санитарен възел, зали за свободни занимания и е създадена среда близка до семейната.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'