Основатели


Първите учители и основатели на Логопедичното училище в с. Тотлебен: в центъра - Младен  Антонов Кунчев - директор на училището. От ляво на дясно: Пенка Георгиева, Иван Желязков, Маргарита Карагьозова, Марин Карагьозов, Цветана Узунова, Петра Донкова, Зия Демирев, Стефка Маринова, Цветан Стефчев, Николинка Симеонова

 

 

От Летописната книга на училището – записал Младен Антонов Кунчев – директор на училището.
Утвърждава се и плана на училището с 6 паралелки и 80 деца и около 10 септември 1962 г. се назначават първите учители. Първите учители, които идват са Иван Желязков от с. Обнова, Лиляна Илиева от с. Рупци, също начален учител за логопед. След няколко дена идват Маргарита и Марин Карагьозови от гр. Плевен, Николинка Харизанова, Петра Кунова Донкова от гр. Плевен. Назначени са още и Трифонка Кавръкова от Славяново за преподавателка по математика, Джемал Мустафов за преподавател по география, химия и история, Цветан Боянов Стефчев за възпитател и Пенка Илиева Георгиева от с. Душево, Севлиевско за учителка.
На 20 септември 1962 година по решение на Окръжния комитет на партията и отдел “Народна просвета” ме назначават за директор, като ме освобождават от такъв на интерната (Местното Основно училище-интернат “Кирил и Методий”.

 

 


 
Фондация 'Младен и Мария Антонови'